×

MÜÜGIETAPID

1. Broneerimine

Korteri broneerimisel sõlmitakse ostjaga broneerimisleping ning ostuhuvi kinnitamiseks tasub ostja 3000 € suuruse ettemaksu.

2. Võlaõiguslik leping

Ostjaga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, kus lepitakse kokku kõik tehingu detailid. Võlaõigusliku lepingu sõlmimisel tasub ostja kokku minimaalselt 15% ostu-müügi summast.

3. Asjaõigusleping

Kui ostetud korter on valminud ja üleandmiseks valmis, sõlmitakse notariaalne asjaõigusleping. Ostja tasub ülejäänud osa müügihinnast ja toimub korteri omandiõiguse üleminek.


Müügihinnas sisaldub:

Siseviimistlus vastavalt paketile. Välja on ehitatud ka korterisisene trepp.

Tasu üldtehnovõrkude rajamise ja liitumise eest (vesi, elekter, kanalisatsioon, keskküte).

Müügihinnas ei sisaldu:

– Müügilepinguga seotud notaritasud ja riigilõiv

– Panipaik

– Auto parkimiskoht